BRANDEN 2an

Uppdatering 2015-11-11

All gårdsbelysning verkar ha gått sönder. Vi tror att detta beror på att elskåpet bara står under en press. Vi har anmält detta till försäkringsbolaget.

Se även kommentarer Ang en som kan låna ut sin plats om någon önskar.

 

 

UPPDATERING 2015-11-10
Nu har vi fått veta från byggbolaget som Moderna Försäkringar har anlitat att asfalteringen kommer att ske onsdag och torsdag vecka 46. Man har tydligen haft svårt att få fram maskiner och därav har det dragit ut på tiden. Efter det kommer man att kunna parkera på sin plats igen.
Vi har även varit i kontakt med jurister angående kravet som vissa boende har att vi ska ersätta förlusten för förråd och parkeringsplats. Det finns något som kallas för Likabehandlingsprincipen vilket i stora drag betyder att alla i föreningen ska behandlas på samma sätt. Och eftersom lagen säger:
”2§ Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om bristen beror på försummelse från föreningens sida” eller ”4§ i 2§ tillämpas om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet eller om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom föreningens vållande.”.
Då branden inte är pga en försummelse från föreningens sida så kommer vi inte att betala ut någon ersättning eftersom ni inte betalar för parkeringsplats och förråd. Det är då här som likabehandlingsprincipen går in. Vi kan inte ersätta något till er för något ni inte betalar och då inte göra samma för samtliga i föreningen.

UPPDATERING 2015-11-05
Relita har städat av förråd plattan men tyvärr har byggbolaget som försäkringsbolaget anlitat inte haft tillgång till maskiner som kan göra ordning parkeringen. Vi har dock nu fått information att de förmodligen har maskinerna nästa vecka. Vilken dag skulle det återkomma med. Vi gör så gott vi kan men det är försäkringsbolaget som bestämmer. Vi kan bara vara tacksamma att de ordnar parkeringsplatser åt de drabbade nu innan de återställer allt. Återställningen sker sen efter vintern.

Vill åter igen poängtera att det inte blir någon ersättning för de drabbade enligt försäkringsbolaget. Detta pga att ni inte betalar för platsen eller förrådet. Föreningen har ingen möjlighet att stå för detta då vi inte får ersättning för det.

UPPDATERING 2015-10-09
Som ni alla sett så har det som fanns kvar nu rivits och kvar är bara plattan. Idag har vi haft ett möte med Relita, försäkringsbolaget samt byggbolaget och gått igenom hur vi nu kommer vidare. Tyvärr kommer vi inte att hinna med att bygga upp carporten innan vintern. Försäkringsbolaget anser heller inte att det är försvarbart att kosta på att vintertäcka hela carporten och därav så blir det inte någon byggstart förrän i vår. Men däremot så kommer de att göra vissa saker. Dels kommer hängrännor och tak ordnas till på carporten mitt emot som skadades vid branden. Sen kommer en elektriker att kolla upp eldragningen och ordna till så att belysningen fungerar samt att motorvärmarna byts ut mot nya. Sen kommer man att asfaltera parkeringsytan där carporten brann ner och kapa bort stolparna som fanns på flera ställen samt måla upp nya parkeringsrutor. Detta gör då att ni efter detta ändå kommer att kunna parkera på era platser fast då inte under tak. Sen kommer man bygga ett tillfälligt tak till soptunnorna så att dessa inte står ute under vintern. Inom kort här nu så kommer Relita ändra på stängslet så att man öppnar upp lekytan.

Så fort snön försvinner i vår sen, så kommer ett byggbolag att starta bygget av en ny carport. Ni blir då informerade så att ni kan åter igen flytta på era bilar. När allt är färdigbyggt så målas denna och sist kommer man att kolla på planteringarna runt om som blev förstörda i branden.

Asfalteringsarbetet kommer förmodligen att påbörjas redan nästa vecka, bara dom får tag på en firma som har tiden att starta.

För er som betalat självrisk: Glöm inte att fylla i pappret ni fått av oss så att ni kan få tillbaks pengarna för detta. Vi har i dagsläget endast fått in detta papper av tre stycken.

UPPDATERING 2015-09-22
Äntligen har vi nu fått rivningslov och byggnadslov. Måndagen den 28 september kommer Relita börja riva det som kvarstår.

/Styrelsen

 

Den 14 augusti 2015 rånades en guldbutik på Posthusgatan i Norrtälje. Rånarna flydde med en bil som de valde att parkera i carporten på tvåans gård och tände eld på bilen. Branden spred sig snabbt och hela carporten med boendes förråd brann ner till grunden. Styrelsen valde att hålla kabinen öppen på kvällen för att informera de boende som drabbats, samt att bara få prata av oss med samtliga. Detta uppskattades av många. Polisen har sen talat med samtliga drabbade för att försöka få tag på bevis.

Vi anmälde detta i vår tur till föreningens försäkringsbolag och de boende fick anmäla till sina försäkringsbolag. Förråden på hemförsäkringen och bilarna på bilförsäkringen. Hade man däck i sitt förråd, så skulle även dessa anmälas till bilförsäkringen. Arbetet visade sig inte vara helt lätt. Delar av carporten stod fortfarande kvar, men vi fick ej riva detta förräns försäkringsbolag varit på plats och tittat. Relita hjälpte oss att hägna in området för att förhindra folk att beträda brottsplatsen. Norrtälje kommun kontaktades eftersom soprummet nu var obrukbart. De fick rätt så snabbt fram sopkärl som ställdes utanför.

För att nu kunna bygga upp carporten igen så krävs det i första hand ett rivningslov för att få riva det som fortfarande finns kvar. Och för att få detta tillstånd var vi tvungna att få fram en miljödeklaration. Dvs en beskrivning vad för slags sopor som resterna bestod av. När vi får godkänt rivningslov så kan vi börja riva. Vi har en firma klar som ordnar detta till oss. Sen måste vi ha ett byggnadslov för att få bygga upp carporten igen även fast den kommer se exakt likadan ut som den såg ut innan branden. Vi fick då hjälp med att rita en ny ritning på carporten och detta ska då skickas in till kommunen. Detta kan ta flera veckor och vi väntar fortfarande på svar. Därav ser det nu ut som ingenting händer. Men det lovar vi att det gör. Så fort vi får loven så kommer det att börjas arbeta på platsen. Vi ber då er ha överseende på fordon som kommer att köra bort materialet samt att det då kommer vara en byggarbetsplats. Platsen får ej beträdas av obehörigha förrän den är besiktigad och överlämnad till föreningen.

Mer information kommer.