Service

Se underrubriker

Sopor & Källsortering

På gårdarna finns det soprum med två sopnedkast. Påsarna vara väl tillslutna innan det kastas in. Kartonger, tidningar och glas mm kan slängas i källsorteringsrummet på fyrans gård samt på återvinningsstationen i Görla alternativ kommunens gröna lådor. Ju mer vi källsorterar desto mindre sopkärl behöver vi och kostnaden kommer då att minska.

Cykelförråd

Ett cykelförråd finns i varje högdel, samt även i cykelställ på gårdarna. Släng gärna gamla cyklar som ni inte använder längre, så att det inte blir så fullt.

Vattenskada!

Vid akut vattenskada skall du handla enligt följande: 1- Stäng av vattnet 2- Anmäl till Relita Om du misstänker en vattenskada: 1- Använd våtutrymmet så lite som möjligt. 2- Kontakta OMBEDELBART styrelsen för bokning av en fuktmätning 3- En vattenskada medför en avgift för både föreningen och den boende och det är därför viktigt att felet …