Tillbaka till Service

Sopor & Källsortering

På gårdarna finns det soprum med två sopnedkast. Påsarna vara väl tillslutna innan det kastas in.

Kartonger, tidningar och glas mm kan slängas i källsorteringsrummet på fyrans gård samt på återvinningsstationen i Görla alternativ kommunens gröna lådor.

Ju mer vi källsorterar desto mindre sopkärl behöver vi och kostnaden kommer då att minska.