Tillbaka till Underhåll

Nycklar

Nycklar
Till bostaden ingår tre bostadsnycklar. Bostadsnyckeln används till entréport, cykelrum, barnvagnsrum, soprum samt grovsoprum.

Huvudnyckel
När styrelsen måste in i Er lägenhet, bland annat vid mätning av vattenåtgång, så används en huvudnyckel. Dock kommer det ut en information angående detta i god tid före. Ni som har installerat överlås får då inte låsa detta, för styrelsen har inga sådana nycklar.
Det finns även dom som har bytt lås helt och då har vi ingen möjlighet att komma in i lägenheten. Vi ber er då meddela detta så att vi kan antingen låna en nyckel av er vid det tillfälle eller ordna så att ni är hemma vid det tillfället.

Assa 2000