Tillbaka till Föreningen

Ekonomi

Från och med Januari 2014 tog SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB över den ekonomiska förvaltningen för vår bostadsrättsförening. SBC skickar tre avier per kvartal. Avgiften betalas i förskott. Ansök om autogiro genom att antingen gå in i sin internetbank eller så kontaktar man kundtjänst på telefonnr 0771-722 722. Deras öppettider är 7-21.00. Man kan även logga in på medlemssidan och skriva ut blanketten. Det kommer även att finnas i föreningslokalen. Vid betalning via autogiro skickas inga avier ut. Det går även bra att ha e-faktura.

Handling gällande pantförskrivning, överlåtelse och ansökan om medlemskap sändes direkt till SBC. Överlåtelse- och pantförskrivningsavgift som debiteras, faktureras på separat faktura. Pantförskrivningsavgiften från den 1 januari 2014 är 444 kronor och betalas av pantsättaren. Överlåtelseavgiften från 1 januari 2014 är 1110 kr och betalas av köparen.

Styrelsen arbetar aktivt med att se till att föreningens ekonomi ska utvecklas på bästa sätt.

 

* När verksamhetsåret är avslutat ska styrelsen avlämna sin berättelse för det gångna året, årsredovisningen. Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

Dessutom innehåller årsredovisningen information om vad styrelsen har gjort under det gångna året och vad styrelsen har för avsikt att arbeta med under de kommande åren. Årsredovisningen granskas av revisorerna och delas ut innan stämman.

 

Årsredovisning 10/11

Här är årsredovinsningen för räkenskapsåret 2010-2011 Brf Piloten Årsredovisning 2010 – 2011  med revisionsberättelse

Årsredovisning 11/12

Här är årsredovinsningen för räkenskapsåret 2011-2012 716421-1745 Bostadsrättsföreningen Piloten 110701-120630

Årsredovisning 12/13

Här är årsredovisningen för räkenskapsåret 2012/2013 716421-1745 Bostadsrättsföreningen Piloten 120701-130630

Årsredovisning 13/14

Här är årsredovisningen för räkenskapsåret 2013-2014 716421-1745 Bostadsrättsföreningen Piloten 130701-140630

Årsredovisningar

Årsredovisningar 2015-2016 Här är årsredovisningen för räkenskapsåret 2015-2016 716421-1745-bostadsrattsforeningen-piloten-150701-160630 2014-2015 Här är årsredovisningen för räkenskapsåret 2014-2015 716421-1745 Bostadsrättsföreningen Piloten 140701-150630 2013-2014 Här är årsredovisningen för räkenskapsåret 2013-2014 716421-1745 Bostadsrättsföreningen Piloten 130701-140630 2012-2013 Här är årsredovisningen för räkenskapsåret 2012-2013 716421-1745 Bostadsrättsföreningen Piloten 120701-130630 2011-2012 Här är årsredovinsningen för räkenskapsåret 2011-2012 716421-1745 Bostadsrättsföreningen Piloten 110701-120630 2010-2011 Här …

Årsredovisningar 1990-1999

Årsredovisningar 2000-2009

Årsredovisningar 2010-2020

716421-1745-Bostadsrättsföreningen-Piloten-100701-110730 716421-1745 Bostadsrättsföreningen Piloten 110701-120630 716421-1745 Bostadsrättsföreningen Piloten 120701-130630 716421-1745 Bostadsrättsföreningen Piloten 130701-140630 716421-1745 Bostadsrättsföreningen Piloten 140701-150630 716421-1745 Bostadsrättsföreningen Piloten 160701-170630