Tillbaka till Service

Vattenskada!

Vid akut vattenskada skall du handla enligt följande:

1- Stäng av vattnet
2- Anmäl till Relita

Om du misstänker en vattenskada:

1- Använd våtutrymmet så lite som möjligt.
2- Kontakta OMBEDELBART styrelsen för bokning av en fuktmätning
3- En vattenskada medför en avgift för både föreningen och den boende och det är därför viktigt att felet blir åtgärdat innan skadan blir för stor!

Information

Vattenskador drabbar varje år var femte bostadsrättsförening. Det innebär höga kostnader för både föreningen och inte minst de enskilda medlemmarna. Den genomsnittliga vattenskadan kostar mellan 60.000 och 100.000 krnoor. Den enskilt största orsaken till vattenskador är läckande golvbrunnar i badrum

Delat ansvar

I vår förening har vi i likhet med andra bostadsrättsföreningar ett delat ansvar för underhållet. Föreningen ansvarar för de så kallade yttre underhållet och bostaddsrättshavaren för det inre underhållet.

Bostadsrättshavare är skyldig att underhålla all egendom som är upplåten med bostadsrätt och som i stadgarna inte är uttryckligen har undantagits från medlemmens underhållsansvar eller omfattas av något undantag (7kap 12 § BrL). Därmed har bostadsrättshavaren underhållsansvar för allt ”inre” såsom ytskikt och tätskikt i bland annat badrum.

Bostadsrättshavaren skall alltså se till att skador på dessa delar p g a förslitning, eget vållande, annans vållande eller olyckshändelse skall åtgärdas och även stå för kostnaderna.

Uppstår ändå en vattenskada i ett badrum fördelas normalt kostnaderna mellan förening och bostadsrättshavaren enligt denna ansvarsfördelning. Ett läckande tätskikt i duschen betyder därför också normalt att föreningen ombesörjer utrivning och uttorkning medan bostadsrättshavaren helt på egen bekostnad måste stå för material och arbete på den råa väggen eller råa golvet i form av tätskikt, ytskikt, porslin m m. Båda parter måste stå för självrisk och åldersavdrag. Det kan därför vara kostsamt att råka ut för en vattenskada.

 

Faktabank vattenskador

Riskfritt hem