SYNPUNKTER

Vi kommer inte godkännna några inlägg på denna sida längre. Alla synpunkter kan lämnas skriftligen till styrelsens postfack, så tas detta upp på nästkommande styrelsemöte.

HÄR kan du skriva in klagomål eller synpunkt på förändringar.

AKUTA ÄRENDEN skall anmälas direkt till FASTIGHETSSKÖTAREN på telefon 076-823 74 74. Felanmälningar som ej är akuta lämnas helst skriftligt i den gröna brevlådan på fyrans gård på fastighetsskötarens dörr. Denna brevlåda töms för det mesta dagligen om inget konstigt händer.

Styrelsen kontaktar man på telefon 0176-575 84. Du möts då av en telefonsvarare som lyssnas av minst en gång i veckan.